Velkommen til Aarhus - København

En oplevelse på højt niveau

1stweb.dk

Her kan du online hente det løbsprogram, du også fik udleveret med dit startnummer

Før du går i gang med din tilmelding skal du beregne dit starttidspunkt!

For at ramme åbnings-slottet på Storebæltsbroen kl. 16-20 skal du beregne din starttid ud fra din formodede gennemsnitshastighed. Du skal kunne køre med et gennemsnit på 23 km/t for realistisk at nå broen i dette slot (fra Aarhus). Det er dit eget ansvar, at din startid er retvisende, så du ikke kommer for tidligt eller sent til broen. Husk at tage højde for evt. depotstop.

Ændring af starttid på samme distance

Skulle du på et senere tidspunkt ønske at flytte starttid indenfor samme distance kan du selv gøre dette via dit tilmeldingslink, som du får tilsendt på mail ved tilmelding og som du skal gemme.

Nedgradering af startsted
gebyr på kr. 100,- grundet ekstra administration med startnumre.
"Nedgradering" af startsted (fra Aarhus til Odense) kan ske, hvis du ikke mener, din form er til at køre den lange distance. Send os en mail, hvis du ønsker dette, med din ønskede nye starttid. Gebyr kan du dog ikke få "nedgraderet", når du allerede er tilmeldt.

Opgradering af startsted
gebyr på kr. 100,- grundet ekstra administration med startnumre.
"Opgradering" fra start i Odense til start i Aarhus kan kun ske ved henvendelse til sekretariatet på mail og vil også kræve merbetaling af startgebyr (forskellen).

Overdragelse/videresalg af startnummer
Du kan frit sælge/overdrage dit startnummer til anden side. Den nye deltager skal så blot have alle sine info føjet på din tilmelding, det kan ske ved at logge ind med det oprindelige brugernavn/login, man fik på mail ved tilmelding. Dog skal du være opmærksom på at evt. bestilling af tøj, samt transport m.m. ikke kan ændres/refunderes af arrangøren.

Download beregningsskema herunder.

Beregn din starttid

Løbet sponsoreres af

  •